Tính năng

ClickUp có đến hàng trăm tính năng có thể được tùy chỉnh cho mọi ngành nghề, công việc. Tính năng mới được cập nhật liên tục.
Group 219
TÍNH NĂNG

Quản lý thông tin phân cấp

Click vào ảnh để phóng to, xem full màn hình

1 Workspace được coi là đại diện cho 1 công ty, tổ chức hay 1 nhóm của bạn.

Click vào ảnh để phóng to, xem full màn hình

Cho phép bạn xem toàn cảnh về không gian làm việc và mọi thứ thuộc Workspace đó.

Click vào ảnh để phóng to, xem full màn hình

Bạn có thể tạo Space tượng trưng cho các phòng ban riêng biệt và phân quyền cho các thành viên.

Click vào ảnh để phóng to, xem full màn hình

Tạo ra các thư mục nhỏ thuộc mỗi Space để phân cấp công việc hiệu quả hơn.

Click vào ảnh để phóng to, xem full màn hình

Các danh sách giúp bạn tổ chức dự án, chiến dịch và lưu trữ dữ liệu liên quan đến từng hạng mục công việc.

Click vào ảnh để phóng to, xem full màn hình

Là các nhiệm vụ bạn cần thực hiện, có thể sắp xếp chúng theo trạng thái và mô tả nội dung công việc.

Click vào ảnh để phóng to, xem full màn hình

Chia nhiệm vụ thành các công việc nhỏ hơn với tính năng Subtask. Bạn có thể chỉ định người thực hiện, giao hạn,…

Click vào ảnh để phóng to, xem full màn hình

Trong mỗi Subtask, bạn có thể chia nhỏ chúng hơn nữa thành các nhiệm vụ con cần hoàn thiện.

Click vào ảnh để phóng to, xem full màn hình

Tạo danh sách kiểm tra để dễ dàng theo dõi hoặc xây dựng quy trình thực hiện riêng cho mỗi dự án.

VIEW

15+ chế độ xem trực quan

Kiểm soát hoàn toàn công việc với góc nhìn đa chiều, dễ nắm bắt
Đa dạng hiển thị để người dùng tự ý lựa chọn

LIST VIEW

Click vào ảnh để phóng to, xem full màn hình

Bảng xem

project-management

Chế độ xem hộp

box-view

Xem lịch

Gantt View

Chế độ xem nhúng

Chế độ xem biểu mẫu

Doc

Chat

Chế độ xem hoạt động

Sơ đồ tư duy

Mốc thời gian

Khối lượng công việc

Bảng xem

Chế độ xem bản đồ

TÍNH NĂNG

Mẫu Template - Tích hợp - Tự động hóa

Click vào ảnh để phóng to, xem full màn hình

Frame 11

Làm mọi thứ mà không cần nhấp chuột. Chỉ cần nhập “/” khi tạo hoặc chỉnh sửa tác vụ.

Click vào ảnh để phóng to, xem full màn hình

Frame 11 (2)

Làm mọi thứ mà không cần nhấp chuột. Chỉ cần nhập “/” khi tạo hoặc chỉnh sửa tác vụ.

Click vào ảnh để phóng to, xem full màn hình

Frame 11 (2)

Làm mọi thứ mà không cần nhấp chuột. Chỉ cần nhập “/” khi tạo hoặc chỉnh sửa tác vụ.

Click vào ảnh để phóng to, xem full màn hình

Frame 11 (2)

Làm mọi thứ mà không cần nhấp chuột. Chỉ cần nhập “/” khi tạo hoặc chỉnh sửa tác vụ.

Click vào ảnh để phóng to, xem full màn hình

Frame 11 (2)

Làm mọi thứ mà không cần nhấp chuột. Chỉ cần nhập “/” khi tạo hoặc chỉnh sửa tác vụ.

TÍNH NĂNG

Báo cáo

Tài liệu

Tài liệu

Lập kế hoạch công việc & theo dõi giai đoạn, cộng tác làm việc

Dashboards

Dashboards

Lập kế hoạch công việc & theo dõi giai đoạn, cộng tác làm việc

Khối lượng công việc

Khối lượng công việc

Xây dựng và quản lý quy trình làm việc 1 cách có hệ thống

Goals

Goals

Tạo biểu mẫu, tiếp nhận yêu cầu và phân công nhiệm vụ dễ dàng

Hoạt động

Hoạt động

Tích hợp các ứng dụng quản lý nội dung, dữ liệu, biểu mẫu

CHỈ CÓ TẠI CLICKUP

Tính năng độc quyền

Click vào ảnh để phóng to, xem full màn hình

01. Chế độ offline

Làm việc trong khi ngoại tuyến và dữ liệu sẽ được đồng bộ ngay khi có kết nối mạng trở lại.

Click vào ảnh để phóng to, xem full màn hình

02. Lệnh Slash

Làm mọi thứ mà không cần nhấp chuột. Chỉ cần nhập "/" khi tạo hoặc chỉnh sửa tác vụ.

Click vào ảnh để phóng to, xem full màn hình

03. Chỉ định, giao việc

Ngoài giao việc cho cá nhân, ClickUp còn hỗ trợ chỉ định nhiều người, nhóm phụ trách công việc của 1 task.

Click vào ảnh để phóng to, xem full màn hình

04. Màn hình quản trị cá nhân

Xem lời nhắc, các nhiệm vụ quá hạn, lên lịch làm việc trên cùng 1 màn hình duy nhất.

Click vào ảnh để phóng to, xem full màn hình

05. Tích hợp và đồng bộ

Đồng bộ dữ liệu từ ứng dụng khác. ClickUp có thể tích hợp với nhiều công cụ, giúp kiểm soát công việc tại cùng 1 nơi.