Tin ClickUp tại Việt Nam: khách hàng đã sử dụng, tình hình đối tác, chương trình khuyến mại dành riêng thị trường Vietnam